Giống Tràm trà – Ký hiệu: A26

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+Cây sinh trưởng nhanh. Tại Ba Vì hàm lượng dầu 2,04-2,39%, tỷ lệ terpinen-4-ol 42,24-50,0%, tỷ lệ 1-8-cineole 0,41-0,82%.

– Vùng áp dụng: Trồng thích hợn trên đất thịt nhẹ hoặc thịt pha cát ở các tỉnh miền Bắc. Trồng ở miền Trung và miền Nam phải tưới đủ ẩm trong mùa khô, độ dốc <150.

– Khả năng cung cấp giống: Cây và hom

tram a26

[logo-slider]