Giống Tràm năm gân – Ký hiệu: Xuất xứ Q23

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Cây sinh trưởng nhanh, tại Phú lộc (Thừa Thiên – Huế) có hàm lượng tinh dầu 1,4%, tỷ lệ 1,8-cineole 72,44%, tỷ lệ limonene 2,76%; tại Ba Vì (3 tuổi) các chỉ tiêu trên tương ứng là 1,49%, 72,44% và 3,03%.

– Vùng áp dụng: Thích hợp ở miền Bắc và miền Trung, độ dốc <15o. Sau 2-3 năm có thể thu hoạch lá bằng cách cắt ngang thân ở độ cao 0,5 m, sau đó thu hoạch cành chồi hàng năm.

– Khả năng cung cấp giống: Cây và hom

TRAM 5 GAN Q23

[logo-slider]