Giống Tràm năm gân – Ký hiệu: Dòng Q4.41

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+  Chống chịu bệnh tốt.

+ Cây 2 tuổi ở Thạnh Hóa cao 1,8 m, ở Phú Lộc cao 2,5 m. Tại Thạnh Hóa cây có hàm lượng tinh dầu 1,71%, tỷ lệ 1,8-cineole 68,2%, tại Phú Lộc có hàm lượng tinh dầu 1,8%, tỷ lệ 1,8-cineole 69,255.

– Vùng áp dụng: Trồng thích hợp Thạnh Hóa, Phú Lộc và nơi có điều kiện tương tự.

    – Khả năng cung cấp giống: Cây và hom

q4.41

[logo-slider]