Giống Tràm năm gân – Ký hiệu: Dòng Q4.40

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+  Chống chịu bệnh tốt.

+ Cây 2 tuổi tại Ba Vì có hàm lượng tinh dầu 1,85%, tỷ lệ 1,8-cineole 65,36%, tỷ lệ limone  3,68%. Sau 2 năm có thể thu hoạch lá bằng cách cắt ngang thân ở độ cao 50 cm, sau đó thu hoạch cành chồi hàng năm.     

– Vùng áp dụng: Trồng thích hợp ở miền Bắc và miền Trung, trồng ở miền Nam phải tưới nước. Độ dốc <15o.

– Khả năng cung cấp giống: Cây và hom

tram 5 gan Q4.40

[logo-slider]