Giống Mắc ca – Ký hiệu: Dòng 849

Quyết định số: 2040/QĐ-BNN-TCLN, ngày 01/9/2011.

Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu khô hạn tốt, đến nay chưa phát hiện có sâu bệnh hại.

+ Năng suất 5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6 năm trồng.

Vùng áp dụng: Krông Năng – Đắk Lắk và nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây ghép, cây hạt.

maca 849

[logo-slider]