Giống Mắc ca Ký hiệu: Daddow

Dòng: Daddow

Quyết định số: 65/QĐ-BNN-TCLN, ngày 11/01/2013.

Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và Đỗ Hữu Sơn.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu khô hạn tốt, đến nay chưa phát hiện có sâu bệnh hại.

+ Năng suất 5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6 năm trồng.

Vùng áp dụng: Ba Vì – Hà Nội và nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây ghép, cây hạt.

Macca Dadow

[logo-slider]