Giống Keo lai tự nhiên – Ký hiệu: TB11

Dòng: TB11

– Quyết định số: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11/07/2006.

– Tác giả: Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại.TB11

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh: tốt

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh. Năng suất đạt 30-35 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Bầu Bàng – Bình Dương và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống 

 

[logo-slider]