Giống Keo lai tự nhiên – Ký hiệu: KL2

Quyết định số: 2722/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/9/2004

Tác giả:  Huỳnh Đức Nhân, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Sỹ Huống, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Văn Thạnh.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

-Những đặc điểm ưu việt:

+Chống chịu sâu bệnh: Tốt

+Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 41-46m3/ha/năm

Vùng áp dụng: Đồng Nai và nơi có điều kiện tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

 

[logo-slider]