Giống Keo lai tự nhiên – Ký hiệu: BV73

Dòng: BV73

– Quyết định số: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11/07/2006.

– Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh. Trồng ở Ba Vì năng suất đạt 15-20m3/ha/năm, ở Nghệ An đạt 20-25 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Ba Vì – Hà Nội, Yên Thành – Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

BV73

[logo-slider]