Giống Keo lai tự nhiên Ký hiệu: BV16

– Quyết định số: 132/QĐ/BNN – KHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2000.

– Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh: tốt.

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh. Năng suất đạt  15-20m3/ha/năm ở lập địa xấu,  20-25 m3/ha/năm ở lập địa trung bình,  30-35 m3/ha/năm ở lập địa tốt.

– Vùng áp dụng: Ba Vì – Hà Nội, Yên Thành – Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

BV16

[logo-slider]