Giống Keo lai tự nhiên – Ký hiệu: AH1

Dòng: AH1

Quyết định số: 3905/QĐ-BNN-KHCN,  ngày 11/12/ 2007.

-Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt, không bị bệnh phấn hồng.

+ Sinh trưởng nhanh, trên đất phù sa cổ ở Bầu Bàng (Bình Dương) năng suất đạt 30m3/ha/năm sau 52 tháng tuổi. Khi khảo nghiệm trên lập địa có tầng đất mỏng, nghèo chất dinh dưỡng và sau nhiều chu kỳ kinh doanh bạch đàn như ở Sông Mây (Đồng Nai) năng suất cũng đạt 21,6 m3/ha/năm sau 52 tháng tuổi.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

AH1

[logo-slider]