Giống Keo lai nhân tạo – Ký hiệu: MA1

Dòng: MA1

– Quyết định số: 3954/QĐ-BNN-LN, ngày 11 tháng 12 năm 2008.

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Minh Trí, Đỗ Thị Minh Hiển.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh: tốt

+ Trồng khảo nghiệm ở Ba Vì-Hà Tây năng suất đạt 18,6m3/ha/năm; Bình Điền-Huế năng suất đạt 25m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Bắc Trung Bộ và vùng Trung tâm

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

MA1

[logo-slider]