Giống Keo lá tràm – Ký hiệu: Clt1C

– Quyết định số: 3453/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 12 năm 2010

– Tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Đỗ Hữu Sơn, Lưu Thế Trung và Đặng Phước Đại

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chủ yếu một thân, ít cành nhánh, thân thẳng, chiều cao dưới cành lớn.

+ Sinh trưởng nhanh trên lập địa tương đối bằng phẳng, độ sâu tầng đất mặt mỏng đạt 13m3/ha/năm.

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt, không bị bệnh phấn hồng.

– Vùng áp dụng: Lang Hanh – Lâm Đồng và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

clt1c

[logo-slider]