Giống Bạch urô – Ký hiệu: 821

Dòng: 821Quyết định số: 65/QĐ-BNN-TCLN, ngày 11/01/2013. – Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên. – Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội. – Những đặc điểm ưu việt: + Chống chịu bệnh tốt. + Khảo nghiệm đạt năng suất 25-27m3/ha/năm trong khảo nghiệm tại Nam Đàn – Nghệ An. – Vùng áp dụng: tại Nam Đàn – Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự. – Khả năng cung cấp giống: Cây mô/hom 821

[logo-slider]