Giống Bạch urô – Ký hiệu: 416

Dòng: 416

Quyết định số: 65/QĐ-BNN-TCLN, ngày 11/01/2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Khảo nghiệm đạt năng suất 25-27m3/ha/năm trong khảo nghiệm tại Nam Đàn – Nghệ An.

– Vùng áp dụng: tại Nam Đàn – Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây mô/hom

416

[logo-slider]