Giống Bạch urô – Ký hiệu: 1088

Dòng: 1088

Quyết định số: 65/QĐ-BNN-TCLN, ngày 11/01/2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Khảo nghiệm đạt năng suất 25-30m3/ha/năm trong khảo nghiệm tại Đông Hà – Quảng Trị và Nam Đàn – Nghệ An.

– Vùng áp dụng: tại Đông Hà – Quảng Trị, Nam Đàn – Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây mô/hom

1088

[logo-slider]