Giống Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) – Ký hiệu: PN47

Quyết định số: 2722QĐ/BNN-KHCN ngày 07/9/2004

Tác giả:  Huỳnh Đức Nhân, Nguyễn Thái  Ngọc, Nguyễn Sỹ Huống, Nguyễn Quang Đức.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

-Những đặc điểm ưu việt:

+Chống chịu sâu bệnh: Tốt

+Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 28 – 33m3/ha/năm

Vùng áp dụng: Vùng trung tâm và nơi có điều kiện tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây mô / hom

[logo-slider]