Giống Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) – Ký hiệu: PN24

Quyết định số: 1686/QĐ/BNN-KHCN ngày 09/6/2006

Tác giả: Viện Nghiên cứu Giống & Công nghệ sinh học

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

-Những đặc điểm ưu việt:

+Chống chịu sâu bệnh: Tốt

+Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 22 – 27 m3/ha/năm

Vùng áp dụng: Vùng trung tâm và nơi có điều kiện tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây mô / hom

 

[logo-slider]