Giống Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) – Ký hiệu: PN116

Quyết định số: 1773/QĐ/BNN-KHCN ngày19/7/2005

Tác giả:  Huỳnh Đức Nhân, Nguyễn Thái  Ngọc, Nguyễn Sỹ Huống.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

-Những đặc điểm ưu việt:

+Chống chịu sâu bệnh: Tốt

+Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 14 – 19 m3/ha/năm

Vùng áp dụng: Vùng trung tâm và nơi có điều kiện tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây mô / hom

[logo-slider]