Giống Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) – Ký hiệu: PN108

Quyết định số: 1686/QĐ/BNN-KHCN ngày 09/6/2006

Tác giả:  Huỳnh Đức Nhân, Nguyễn Thái  Ngọc, Nguyễn Sỹ Huống, Nguyễn Quang Đức.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

-Những đặc điểm ưu việt:

+Chống chịu sâu bệnh: Tốt

+Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 21 – 26 m3/ha/năm

Vùng áp dụng: Vùng trung tâm và nơi có điều kiện tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây mô / hom

[logo-slider]