Giống Bạch đàn lai – Ký hiệu: UU8

Dòng: UU8

– Quyết định số: 3954/QĐ-BNN-LN, ngày 11/12/2008

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí, Đỗ Thị Minh Hiển.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Sinh trưởng nhanh trên đất Feralít đỏ vàng trên đá biến hình chua và phiến thạch sét ở điều kiện lập địa là vùng Tam Thanh, Phú Thọ, đạt năng suất 23,4m3/ha/năm.

Vùng áp dụng: Vùng Trung tâm

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom

UU8

[logo-slider]