Giống Bạch đàn lai Ký hiệu: UE27

Dòng: UE27

– Quyết định số: 3954/QĐ-BNN-LN, ngày 11/12/2008

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Trí, Đỗ Thị Minh Hiển

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Khảo nghiệm ở Tam Thanh-Phú Thọ đạt năng suất 21,9m3/ha/năm; tại Tân Lập-Bình Phước đạt 40,3m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ và vùng Trung tâUe27m

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom

 

[logo-slider]