Giống Bạch đàn lai Ký hiệu: UE24

Dòng : UE24

– Quyết định số: 3905/QĐ-BNN-KHCN, ngày 11/12/2007.

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Trí.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt.

+ Có năng suất đạt 24,5 m3/ha/năm, chất lượng gỗ tốt đạt 564 kg/m3, hiệu suất bột giấy đạt 46,7%.

– Vùng áp dụng: Tam Thanh-Phú Thọ, Tân Lập- Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom 

UE24

[logo-slider]