Giống Bạch đàn lai – Ký hiệu: UC1

Dòng: UC1

– Quyết định số: 3905/QĐ-BNN-KHCN, ngày 11/12/2007.

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Trí.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt

+ Có năng suất đạt 35,3 m3/ha/năm, chất lượng cây tốt, thân thẳng, tròn đều.

– Vùng áp dụng:  Minh Đức – Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom 

UC1

[logo-slider]