Giống Bạch đàn E. camaldulensis – Ký hiệu: SM23

Dòng: SM23

– Quyết định số: 3905/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2007.

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học  Lâm nghiệp Việt Nam

Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt: sinh trưởng tốt, ở tuổi 7 năng suất đạt 33,1 m3/ha/năm ở Đồng Nai; khảo nghiệm trên diện rộng đạt trên dưới 20m3/ha/năm ở Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước sau 3-4 năm.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom.

SM23

[logo-slider]