Giống Bạch đàn E. camaldulensis – Ký hiệu: EF24 – Xuất xứ Kennedy Creek

Dòng: EF24

Quyết định số: 3905/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2007

-Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học  Lâm nghiệp Việt Nam

Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt, bị bệnh rất nhẹ, bị hại một số lá già ở phần dưới của tán lá, không bị các loài nấm nguy hiểm gây hại.

+ Sinh trưởng nhanh trên lập địa thoái hóa, nghèo chất dinh dưỡng đạt năng suất 34,5m3/ha/năm sau 64 tháng ở Đồng Nai.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom.

EF24

[logo-slider]