Giống Bạch đàn E. brassiana, xuất xứ Jackey – 1387 – Ký hiệu: SM7

BẠCH ĐÀN BRASSIANA (Eucalyptus  brassiana)

1- Dòng: SM7

Quyết định số: 3905/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2007.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu.

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học  Lâm nghiệp Việt Nam

Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu rất tốt các bệnh hại lá và thân. Chỉ số bệnh là 0,03.

+ Sinh trưởng nhanh trên lập địa thoái hóa, nghèo chất dinh dưỡng của vùng đồi gò sông Mây, Đồng Nai, sau 100 tháng tuổi đạt năng suất 36,6m3/ha/năm ở mô hình khảo nghiệm. Khi trồng diện rộng, sau 64 tháng tuổi đạt năng suất 23,7m3/ha/năm.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

Khả năng cung cấp giống: Cây hom

SM7

[logo-slider]