Giống Bạch đàn caman – Ký hiệu: B32

Dòng: B32

– Quyết định số: 3377/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng 12 năm 2010

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Văn Chiến

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Sinh trưởng nhanh trên vùng bằng phẳng, tầng đất mặt sâu nhưng nghèo chất dinh dưỡng, đất bị glây hoá mạnh, phía dưới có tầng sét nặng làm đất dễ khô và dễ ngập úng đạt 37,80 m3/ha/năm.

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt, không bị các loài nấm gây bệnh nguy hiểm gây hại.

– Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom

B32

[logo-slider]