Giới thiệu tóm tắt Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

1. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam( Tên giao dịch quốc tế : Forest Science Institute of Vietnam FSIV) là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học duy nhất của Ngành Lâm nghiệp, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (tên tắt tiếng Anh MARD trước thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ). Viện đã đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ ở Bộ Khoa học công nghệ và môi trường (MOSTE).

2. Tiền thân của Viện Khoa học Lâm nghiệp là Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp được thành lập từ năm 1961 trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, sau tách thành 3 Viện: Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp rừng (1971), Viện Kinh tế (1982) và năm 1988 quyết định của Hội đồng Bộ trưởng hợp nhất 3 Viện thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

3. Trụ sở chính của Viện đặt tại Đông Ngạc – Chèm – Từ Liêm Hà Nội và Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (Phạm Văn Hai – Quận Tân Bình).

4. Tổ chức nghiên cứu của Viện theo các Phòng chuyên môn về các lĩnh vực Lâm sinh ( nghiên cứu về rừng nói chung), Công nghiệp rừng, Kinh tế lâm nghiệp, các Trung tâm nghiên cứu chuyên đề (có 3 Trung tâm: Trong đó có Trung tâm Nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng), các Trung tâm chuyển giao kỹ thuật và các Trung tâm khoa học – sản xuất theo vùng trải dài từ Bắc (Sơn La) tới Nam (mũi Cà Mâu). Tất cả có 11 Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp vùng (Tây Bắc, Đông Bắc, Vĩnh Phú, Bắc Trung Bộ, Lâm Đồng, Đông Nam Bộ, Pleyku, Kon Hà Nừng (Gia Lai), EaKmat (Dak Lak), Minh Hải).

[logo-slider]