Dẻ ván ăn quả – Ký hiệu: DV.LS.10.08

Quyết định số: 3364/QĐ-BNN-TCLN, ngày 15/12/2010.

Tác giả: Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc

Địa chỉ liên hệ: Số 240 Trần Quang Khải, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu khô hạn tốt, đến nay chưa phát hiện có sâu bệnh hại.

+ Năng suất quả tươi 4.000kg/ha/năm; không có hiện tượng chu kỳ sai quả.

Vùng áp dụng: Vùng Đông Bắc Bộ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây ghép; hom giống.

dẻ ván

[logo-slider]