TRÀM ÚC (Melaleuca cajuputi)

Xuất xứ: Benbash, PNG

– Ký hiệu: 18958

– Quyết định số: 3090/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/8/2000

– Tác giả: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Nam Bộ

Số 1, Phạm Văn Hai, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Có thể trồng bằng rễ trần và lên líp thấp.

+ Năng suất đạt 38m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Đồng bằng sông Cửu Long

– Khả năng cung cấp giống: hạt giống thu hái từ rừng giống và vườn giống tại Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Thạnh Hóa, Long An thuộc Viện KHLN Nam  Bộ.

Exif_JPEG_PICTURE

[logo-slider]