Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Số 01 Đường Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38441496, Fax: 028.38448690
Email: viennambo@vafs.gov.vn – website: http://www.fsis.org.vn/

8 VKHLN nam bo