Dự án Nông thôn mới: Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiếu số tại Đắc Lắc và Kon Tum

Ký hiệu khoVI24_621
Chuyên ngànhmô hình nông lâm kết hợp
Địa phươngĐắc Lắc và Kon Tum
Lĩnh vựcKỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án Nông thôn mới: Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiếu số tại Đắc Lắc và Kon Tum
CấpCấp Quốc gia
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2019
Ngày kết thúc2022
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Hoàng Thị Nhung - Viện nghiên cứu Lâm sinh
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi