Dự án Nông thôn mới: Ứng dụng KH&CN nhân giống trồng rừng thâm canh Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) cung cấp gỗ lớn tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Ký hiệu khoVI24_623
Chuyên ngànhrừng trồng
Địa phươngCao Bằng
Lĩnh vựcKỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án Nông thôn mới: Ứng dụng KH&CN nhân giống trồng rừng thâm canh Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) cung cấp gỗ lớn tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
CấpCấp Quốc gia
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2019
Ngày kết thúc2022
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Vũ Thị Huyền - Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]