Dự án khuyến nông Trung Ương: Xây dựng mô hình trồng thâm canh gỗ lớn Thông caribeae

Ký hiệu khoVI24_582
Chuyên ngànhrừng trồng
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcGiống, Kỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án khuyến nông Trung Ương: Xây dựng mô hình trồng thâm canh gỗ lớn Thông caribeae
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2017
Ngày kết thúc2019
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiPGS.TS. Phí Hồng Hải
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi