Dự án khuyến nông Trung Ương: Xây dựng mô hình trồng thâm canh gỗ lớn Keo lá tràm

Ký hiệu khoVI24_581
Chuyên ngànhrừng trồng
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcGiống, Kỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án khuyến nông Trung Ương: Xây dựng mô hình trồng thâm canh gỗ lớn Keo lá tràm
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2017
Ngày kết thúc2019
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Nguyễn Tiến Linh
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi