Dự án khuyến nông Trung Ương: Xây dựng mô hình trồng mới và thâm canh cây Quế gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

Ký hiệu khoVI24_609
Chuyên ngànhrừng trồng
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcDự án khuyến nông Trung Ương
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án khuyến nông Trung Ương: Xây dựng mô hình trồng mới và thâm canh cây Quế gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2018
Ngày kết thúc2020
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Lại Thanh Hải
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi