Dự án Khuyến Nông Trung ương: Phục hồi Luồng thoái hóa

Ký hiệu khoVI24_505
Chuyên ngànhKhuyến nông , Luồng
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcKỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án Khuyến Nông Trung ương: Phục hồi Luồng thoái hóa
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2013
Ngày kết thúc2015
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Đặng Thịnh Triều
Đơn vị
Kết quả• Đã ký kết hợp đồng với các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn 3 tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ để triển khai các hạng mục của dự án tại các tỉnh này; • Đã tiến hành tập huấn cho 90 lượt học viên trong mô hình (hộ nông dân tham gia mô hình
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi