Dự án khuyến lâm trọng điểm: Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa hoc kỹ thuật lâm nghiệp cho nông dân.(Thuộc TT khuyên nông quốc gia)

Ký hiệu khoVI24_316
Chuyên ngành
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựctrồng rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án khuyến lâm trọng điểm: Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa hoc kỹ thuật lâm nghiệp cho nông dân.(Thuộc TT khuyên nông quốc gia)
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2007
Ngày kết thúc12/31/2007
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Dương Tiến Đức
Đơn vịPhòng KTLS
Kết quảBáo cáo khoa học. Và xây dựng phương pháp đánh giá.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi