Dự án: Điều tra đánh gia chất lượng giao rừng, khoán rừng

Ký hiệu khoVI24_332
Chuyên ngành
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcKinh tế
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án: Điều tra đánh gia chất lượng giao rừng, khoán rừng
CấpDự án điều tra cơ bản
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2007
Ngày kết thúc12/31/2007
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Dương Tiến Đức
Đơn vịPhòng KTLS
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi