Bảo tồn, phát triển và xây dựng thương hiệu cây Lan kim tuyến trên dãy Hoàng Liên Sơn tại tỉnh Lai Châu

Ký hiệu khoVI24_671
Chuyên ngànhBảo tồn Lan kim tuyến
Địa phươngLai Châu
Lĩnh vựcBảo tồn Lan kim tuyến
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn, phát triển và xây dựng thương hiệu cây Lan kim tuyến trên dãy Hoàng Liên Sơn tại tỉnh Lai Châu
CấpCấp Tỉnh
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2019
Ngày kết thúc2022
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Triệu Thái Hưng - Viện nghiên cứu Lâm sinh
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi