Bảo tồn nguồn gen cây rừng

Ký hiệu kho
Chuyên ngành
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcGiống, Công nghệ sinh học
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn nguồn gen cây rừng
CấpCấp NN
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2011
Ngày kết thúc2015
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS Phí Hồng Hải
Đơn vịTT NC Giống cây rừng
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi