An toàn lao động trong khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng – Yêu cầu chung

Ký hiệu kho
Chuyên ngànhTiêu chuẩn
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcCơ giới khai thác
Đề tài nghiên cứu khoa họcAn toàn lao động trong khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng – Yêu cầu chung
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2009
Ngày kết thúc1/1/2010
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Phan Tùng Hưng
Đơn vịTT CNR
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi