Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)

Ký hiệu khoVI24_494
Chuyên ngànhVI24
Địa phươngP10
Lĩnh vực
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)
Cấp
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2016
Ngày kết thúc2020
Chi tiết2020-12-31T00:00:00.000
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTrung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi