Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn I)

Ký hiệu khoVI24_476
Chuyên ngànhVI24
Địa phươngP10
Lĩnh vựcLâm sản ngoài gỗ
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn I)
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2011
Ngày kết thúc2016
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTrung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi