Thành phần họ Mọt gỗ chân dài (Platypodidea Coleoptera) ở Bắc Việt Nam, sinh học một số loài chính và biện pháp phòng trừ.

Luận ánThành phần họ Mọt gỗ chân dài (Platypodidea Coleoptera) ở Bắc Việt Nam, sinh học một số loài chính và biện pháp phòng trừ.
Họ tênLê Văn Nông
Chuyên ngànhQuản lý bảo vệ rừng
Ký hiệu kho4.04.06
NămNCS hệ không chính quy
Năm kết thúc1994