Nghiên cứu xác định nhóm sinh thái thực vật làm cơ sở cho các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong công tác điều chế rừng.

Luận ánNghiên cứu xác định nhóm sinh thái thực vật làm cơ sở cho các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong công tác điều chế rừng.
Họ tênBùi Đoàn
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămKhóa 2/1986
Năm kết thúc1992