Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Luận ánNghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh
Họ tênPhan Thanh Lâm
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62620205
Năm2012
Năm kết thúc2017