Nghiên cứu tiểu khí hậu của một số trạng thái rừng Khộp chủ yếu nhằm góp phần làm cơ sở cho công tác kinh doanh rừng (tái sinh rừng, nông lâm kết hợp, dự báo cháy rừng…).

Luận ánNghiên cứu tiểu khí hậu của một số trạng thái rừng Khộp chủ yếu nhằm góp phần làm cơ sở cho công tác kinh doanh rừng (tái sinh rừng, nông lâm kết hợp, dự báo cháy rừng…).
Họ tênVương Văn Quỳnh
Chuyên ngànhBảo vệ rừng
Ký hiệu kho4.04.06
NămKhóa 1/1984
Năm kết thúc1991