Nghiên cứu thành phần sâu ăn lá thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) hại cây muồng đen (Cassia siamea Lam.), đặc điểm sinh học, sinh thái học của sâu hại chính và biện pháp quảnlý dịch hại tổng hợp (IPM) ở một số vùng miền Bắc Việt Nam.

Luận ánNghiên cứu thành phần sâu ăn lá thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) hại cây muồng đen (Cassia siamea Lam.), đặc điểm sinh học, sinh thái học của sâu hại chính và biện pháp quảnlý dịch hại tổng hợp (IPM) ở một số vùng miền Bắc Việt Nam.
Họ tênĐặng Kim Tuyến
Chuyên ngànhQuản lý bảo vệ tài nguyên rừng
Ký hiệu kho62.62.68.01
NămKhóa 18/2006
Năm kết thúc2012